Aktualnie w ofercie:
67 hoteli 4942 ofert

Regulamin Rezerwacji

Regulamin Rezerwacji przez Portal

I. Proces Rezerwacji

Rezerwacja poprzez system Portalu odbywa się w następujący sposób:

   1. Każdy Klient Portalu ma pełną możliwość wyboru oferowanych Pakietów
   2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Pakietu każdy Klient może dokonać Rezerwacji.
   3. Klient przeniesiony jest do Formularza Rezerwacji, które składa się z następujących kroków:

      Wybór Pakietu – jest to miejsce, gdzie Klient może sprawdzić dostępność pakietu w wybranym przez siebie Terminie. W przypadku wolnego terminu zostanie wyliczona kwota Opłaty Rezerwacyjnej, którą należy uiścić w ciągu 48 godzin lub wpłacić od razu w przypadku rezerwacji online.

      Dane Osobowe – Klient wypełnia dane osobowe potrzebne do potwierdzenia Rezerwacji ( imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail ). Rezerwujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wpisywanych danych do formularza.

      Dokonanie Płatności – Po wybraniu Pakietu i wypełnieniu danych osobowych następuje przeniesienie Klienta na stronę umożliwiającą wpłatę Opłaty Rezerwacyjnej poprzez System Obsługi Płatności Dotpay – firmy, która umożliwia przeprowadzenie przelewu przy pomocy różnych sposobów płatności:
          * kartą kredytową (Visa, Mastercard, Eurocard, JCB, Diners Club, Polcard)
          * Płatności Online (mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24)
          * przelewem bankowym
          * przekazem.

      Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Dotpay za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Dotpay Klient zostaje automatycznie powiadomiony o statusie transakcji.
Możliwa jest także wpłata Opłaty Rezerwacyjnej tradycyjnym przelewem na podane w e-mailu konto bankowe.

      Potwierdzenie Rezerwacji – System Portalu umożliwia Klientom wykonanie Rezerwacji Online i natychmiastowe otrzymanie Potwierdzenia bazując na udostępnionych przez Hotel terminach. Hotel otrzymuje systemowe zawiadomienie o Rezerwacji i pełne informacje o Kliencie. Hotel zobowiązany jest Potwierdzić Rezerwacje o czym Klient zostanie powiadomiony w terminie 12 godzin od momentu Rezerwacji.

      Klient otrzymuje emailem potwierdzenie dokonania Rezerwacji. E-mail zawierał będzie:
          * Numer transakcji ID
          * Dane Osobowe Klienta (imię, nazwisko, adres, telefon, email)
          * Nazwę Obiektu i Pakietu
          * Termin Pakietu, Opis Pakietu
          * Ilość zakupionych pakietów
          * Pełną cenę jednostkową Pakietu oraz Kwotę Opłaty Rezerwacyjnej

   4. W przypadku płatności Systemem Dotpay wyliczona kwota Rezerwacji zostaje Zablokowana przez System do czasu potwierdzenia Rezerwacji.
   5. W przypadku niedostępności Pakietu w Hotelu Rezerwacja zostanie Anulowana przed możliwością dokonania płatności, a e-mail informujący o takim statusie Rezerwacji zostanie wysłany automatycznie do Klienta i do Hotelu.
   6. Pozostałą kwotę za zakupiony Pakiet należy zapłacić w Hotelu. Jako podstawę pozostałej zapłaty należy przedstawić e-mail Potwierdzający Rezerwację.

Ia. Rezerwacje online

Dla wybranych Hoteli jest dostępna opcja Rezerwacji Online, w której potwierdzenie rezerwacji i płatność Opłaty Rezerwacyjnej przez Klienta następuje w trybie natychmiastowym na podstawie kalendarza uzupełnianego przez Hotel.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Hotel błędnych lub nieaktualnych informacji dotyczących dostępności wolnych terminów. W przypadku niedostępności terminu w Hotelu Rezerwacja zostanie Anulowana, a pełna kwota Opłaty Rezerwacyjnej zwrócona Klientowi.

II. Opłaty

   1. Klient wpłaca Opłatę Rezerwacyjną, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Hotelu.
   1a. W szczególnych przypadkach hotel może wymagać wpłaty dodatkowego zadatku zgodnie z warunkami rezerwacji konkretnego pakietu w wybranym hotelu.
   2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
   3. Kwoty przedstawione na Portalu przedstawiane są w PLN ( polski złoty ), a Przelewy w innych walutach zostają przeliczone zgodnie z kursem i tabelą Dotpay.
   4. Za inne usługi nie objęte Pakietem ( dodatkowe zabiegi, noclegi, wyżywienie, itp. ) należność musi być uregulowana na miejscu w Hotelu przez Rezerwującego.
   5. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia Pakietu Hotel zobowiązany jest w terminie 21 dni do zwrotu kwoty Opłaty Rezerwacyjnej pomniejszonej o 50 zł pobranej jako koszty administracyjne.

III. Anulowanie Rezerwacji

   1. W przypadku chęci Anulowania Rezerwacji konieczne jest::
      a) wciśnięcie przycisku Anuluj Rezerwację w mailu rezerwacyjnym
      LUB
      b) e-mailowe zgłoszenie anulacji
      Na tej podstawie zostanie wysłany e-mail do Hotelu oraz Klienta, iż Rezerwacja jest Anulowana.
   2. Gdy Anulowanie Rezerwacji nastąpi najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia Pakietu, w terminie 21 dni następuje zwrot kwoty Opłaty Rezerwacyjnej pomniejszonej o 50 zł pobrane jako koszty administracyjne.
   3. Anulowanie Rezerwacji na mniej niż 10 dni przed datą rozpoczęcia Pakietu lub niestawienie się w Hotelu na zarezerwowany pobyt powoduje, iż zatrzymana jest kwota Opłaty Rezerwacyjnej tytułem braku pełnej możliwości sprzedaży Pakietu w tym terminie innym Klientom. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej Opłaty Rezerwacyjnej.
   4. W szczególnych przypadkach (pakiety świąteczne, sylwestrowe, okolicznościowe) warunki Anulacji mogą odbiegać od wymienionych w pkt. 2 i 3. O odmiennych od standardowych warunkach Anulacji klient  zostanie poinformowany przez hotel mailowo niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, a brak ich akceptacji wiąże się z bezkosztowym Anulowaniem rezerwacji.

IV. Podział odpowiedzialności


   1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Portal nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych.
   2. Hotel jest odpowiedzialny za prawidłowe informacje o Hotelu oraz oferowanych Pakietach (ceny, zawartość oraz akutalizacja Kalendarza).
   3. System płatności Dotpay jest odpowiedzialny za prawidłowe przekazywanie kwot zaliczek Rezerwacyjnych od Klienta.
   4. Portal odpowiedzialny jest za prawidłowe przedstawienie danych o Pakietach i Obiektach oraz utrzymanie działania systemu rezerwacji.
   5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z jego winy i innych czynników niezależnych od Portalu.
   6. Portal zastrzega sobie prawo do zawieszenia Portalu związanych z wdrażaniem większych zmian technicznych lub konieczności usuwania nieprawidłowości jego działania.

V. Dane Osobowe

W trakcie dokonywania Rezerwacji Pakietu przez Portal Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.

VI. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji w systemie na Portalu.